14.06.2019r. Uczestnicy WTZ „Promyk” chętnie korzystają z każdej możliwości rekreacyjnego wyjścia do lokalnych cukierni czy restauracji. Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej dają osobom z niepełnosprawnością możliwość rehabilitacji zarówno zawodowej i społecznej. Organizujemy dla swoich podopiecznych zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. – Uświadamiamy uczestnikom, że przychodzą do warsztatu jako miejsca pracy i wykonują tu swoje obowiązki, każdy w innym zakresie i innej pracowni. Uczymy też, że po pracy jest czas na rozwijanie swoich zainteresowań, wspólną zabawę, rekreację, sport oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym – Tym razem skorzystaliśmy z wyjścia do Restauracji „Klubowa” na pizzę.