11.06.2019r. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie, dlatego ogromnie ważne dla nas jest poczucie bezpieczeństwa uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej i edukacja w zakresie bezpieczeństwa. W ramach pogadanki – tym razem przeprowadzonej przez pana specjalistę ds. BHP – z zainteresowaniem wysłuchaliśmy bardzo cennych informacji na temat istniejących niebezpieczeństw w okresie wypoczynku letniego oraz uzyskaliśmy wskazówki prawidłowych zachowań w trakcie pojawienia się zagrożenia typu: pożar, niepokojące zjawiska wywołane siłami natury. Bardzo ciekawy i trafny był pokaz multimedialny oraz demonstracja bezpośrednia bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.