07.06.2019r. W ramach zajęć z naszą panią psycholog skorzystaliśmy z pogadanki na temat savoir-vivre czyli zasad dobrego wychowania. W czasie ich trwania przypomnieliśmy sobie zasady właściwego zachowania i postępowania w różnych sytuacjach życia codziennego. Aktywny udział uczestników w dyskusji na temat dobrego wychowania potwierdził trafny wybór tematyki zajęć. Po prezentacji multimedialnej grupa uczestników koła literacko-muzycznego zaśpiewała „ Piosenkę bardzo kulturalną”. Następnie w części praktycznej sześciu ochotników miało możliwość spróbowania swoich sił w poprawnym ułożeniu zastawy stołowej i sztućców.